سیستم ذخیره آب باران

سامانه ای بسیار ساده که شامل آب انبار و پمپاژ آب می باشد که برای آبیاری باغچه، شستن محوطه و خودرو قابل استفاده است.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved