Têkilî me

Peyamê bişîne
Navê navîn
Telefona mobîl
Email
Mijarek
Unit
Peyama nivîsê
Têkiliyên fabrîkî
  Navnîşan
  Telefon +98 11 33681388- 33681308 - 33681387
  Telefonê pisporê firotanê
  Fax +98 11 33681309
  Email info@plastonic.com
Têkilî Têkilî ya Tehran
  Navnîşan
  Telefon +98 21 44541375 - 44548922- 44540293 - 55219861 - 55219862
  Fax +98 21 44540293
  Email info@plastonic.com
designed & developed by moje sevvom
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved